на един дъх

на един дъх
словосъч. - изведнъж, наведнъж, без прекъсване, с един замах

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • от един път — словосъч. изведнъж, внезапно, отневиделица, изневиделица, ненадейно, неочаквано словосъч. веднага, тутакси, за миг, в миг, мигом, завчас, тоз час, незабавно словосъч. отведнъж, нацяло, наведнъж, изцяло, на един дъх, без прекъсване, на един замах …   Български синонимен речник

  • наведнъж — нар. изведнъж, из един път, заедно, едновременно, същевременно нар. наедно, съвкупно, вкупом, купом нар. спонтанно, с един замах, на един дъх, в миг, мигновено нар. напълно, изцяло, без колебание …   Български синонимен речник

  • топтан — същ. изцяло, нацяло, изведнъж, напълно, анблок, наедно, заедно, на един път същ. на един дъх, с един замах, всички заедно, вкупом, купом същ. на едро, небрежно, през куп за грош …   Български синонимен речник

  • анблок — нар. изцяло, топтан, накуп, из един път, на един дъх …   Български синонимен речник

  • изведнъж — нар. внезапно, отневиделица, изневиделица, ненадейно, неочаквано нар. веднага, тутакси, за миг, в миг, мигом, завчас, тоз час, незабавно нар. отведнъж, нацяло, наведнъж, изцяло, на един дъх, без прекъсване, на един замах, от първи път …   Български синонимен речник

  • изцяло — нар. общо взето, общо, накуп, изобщо, заедно, наедно нар. напълно, съвсем, дибидюс, досущ, без остатък, топтан, от главата до петите, открай докрай, от игла до конец, всичко нар. подробно, издъно, до дъно, издълбоко, из основи, из корен, основно …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”